นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้ที่เข้าชมทุกคน https://netdiskbytrue.com/ เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อ บ้านหรือที่ทำงาน (รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (หมายเลขโทรศัพท์) เป็นต้น
นอกจากการทำความเข้าใจคุณสมบัติบริการแล้ว ใช้สถิติเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ https://netdiskbytrue.com/ ยังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ประเภทเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมนจะบันทึกหน้าเว็บที่ผู้ใช้เข้าชม เวลาเข้าถึงและเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ป้อนก่อนหน้านี้ (ดูที่อยู่เว็บไซต์)
เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ทำความเข้าใจและเข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้รวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทยธรรมเว็บพลัส จำกัด ไม่สามารถ ได้รับข้อความนี้ หรือยืนยันการทำธุรกรรมตามที่โฆษณาบนเว็บไซต์และไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์เหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานหรือดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์โดยเว็บไซต์นี้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Https://netdiskbytrue.com/ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อการประชาสัมพันธ์เมื่อคุณต้องการเท่านั้น หรือให้ข้อมูลรวมถึงความคิดเห็นของคุณเองในเรื่องหรือกิจกรรม https://netdiskbytrue.com/ เรียบเรียงโดย https://netdiskbytrue.com/ ห้ามขายหรือแจกจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด เมื่อได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
ที่ ritzthestar6.com จ้างตัวแทนอื่นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การตั้งค่าอีเมลของคุณ การวิเคราะห์ทางสถิติของกิจกรรมหรือกิจกรรม https://netdiskbytrue.com/ ต้องใช้หน่วยสัญญา รักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายนอก https://netdiskbytrue.com/ events
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไซต์ได้กำหนดกฎเกณฑ์ภายในเพื่อจำกัดการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต Https://netdiskbytrue.com/ ให้การสื่อสารที่ปลอดภัยของข้อมูลนั้นโดยการเข้ารหัสโดยใช้โปรโตคอล Secure Socket Layer (SSL)

การใช้คุกกี้
“คุกกี้” เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ritzthestar6.com ส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ และเมื่อข้อมูลนี้ได้รับการติดตั้งในระบบของคุณแล้ว “คุกกี้” จะถูกใช้บนเว็บไซต์ ritzthestar6.com อาจจัดเก็บหรือจดจำข้อมูลผู้ใช้ จนกว่าผู้ใช้จะออกจากเว็บเบราว์เซอร์หรือผู้ใช้ลบ “คุกกี้” หรือปิดใช้งาน “คุกกี้” เพื่อให้สามารถจดจำเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมหรือเยี่ยมชมหรือเรียกดูได้ Ritzthestar6.com ใช้ข้อมูลที่เก็บรักษาหรือจัดเก็บโดย “คุกกี้” ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติหรือกิจกรรม ritzthestar6.com อื่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ ritzthestar6.com